We record your Smile

Aksesoni Klinikën tuaj Dentare, kudo, kurdo, në një platformë të vetme!
DentalonWeb ofron eksperiencën më të mirë online për çdo klinikë dentare.
Me vetem një llogari ju keni në dorë Klinikën tuaj.
Akses i palimituar nga çdo paisje e lidhur me internet (Kompjuter, Smartphone, Tablet).

Paketat Veçoritë

Paketat

Bazë

5.99

+ 0.05 Euro / vizitë
 • Instalim falas
 • 1 përdorues
  (master)
 • Kopje të dhënash
 • Suport 1 orë / muaj
 • Minimum shërbimi / 1 muaj
Kontakt e-mail
Standart

19.99

pa limit / vizitë
 • Instalim falas
 • 4 përdorues
  (sportelist, dentist, master, administrator)
 • Kopje të dhënash
 • Suport 3 orë / muaj
 • Minimum shërbimi / 1 muaj
 • + 5 Euro për përdorues ekstra
Kontakt e-mail
Avancuar

49.99

pa limit / vizitë
 • Instalim falas
 • 4 përdorues
  (sportelist, dentist, master, administrator)
 • Kopje të dhënash
 • Suport 5 orë / javë
 • Minimum shërbimi / 1 muaj
 • + 5 Euro për përdorues ekstra
Kontakt e-mail

Veçoritë

Aksesi në WEB & Administrimi

 • Ruan të dhëna për çdo punonjës të klinikës pagat, përqindje etj
 • Fleksibilitet për të kryer konfigurime të monedhës, tipit të trajtimeve, trajtimeve, çmimet për çdo tip trajtimi
 • Menaxhim i arkave dhe bankave që janë në llogari të klinikës. Ruajtje të hyrje-daljeve me detaje
 • Efiçencë dhe Produktivitet

Takimet

 • Kalendar i pasur dhe interaktiv
 • Agendë e lehtë për tu përdorur dhe mundësi shpërndarje pune ndërmjet dentistëve brenda klinikës
 • Printim i agendës sipas ditëve, javës, muajit

Pacientët

 • Kartelë e plotë për çdo Pacient
 • Historik trajtimesh dhe të dhëna mjekësore
 • Pamje e plotë e gjendjes aktuale të gojës
 • Grafi the fotografi të gjendjes së çdo dhëmbi në çdo kohë
 • Raport i kartelës dhe historikut mjekësor individual

Vizitat & Trajtimet

 • Të dhëna të detajuara për çdo trajtim. Kur, Kush dhe Cfarë: Pyetjet më kryesore gjejnë pergjigje të shpejta
 • Paraqitje skematike e dhëmbëve që trajtohen
 • Recetat e lëshuara që nga momenti i rregjistrimit të pacientit

Faturat & Shpenzimet

 • Faturim i lehtë dhe gjithëpërfshirës për çdo pacient
 • Llogaritë e të gjitha palëve dhe përpunimi i pagesave
 • Ndërfaqe e debive dhe llogarive për çdo pacient
 • Ruan të dhënat për çdo shpenzim të kryer në klinikë
 • Ruan shërbimet dhe pagesat me Laboratorët

Raportet

 • Bën raporte për xhiron që ka bërë çdo dentist në një kohë të caktuar
 • Bën raporte për xhiron që ka bërë çdo pacient në një kohë të caktuar
 • Raporte të avancuara sipas dëshirës
 • Printim në formatin PDF dhe eksport në excel

+355(0)42242542

dentalonweb@gmail.com

Rr. Reshit Çollaku Pall 23/1,
Shk 1, Apt 3 Tiranë, Shqipëri